Privacy

PRIVACY

Jouw privacy is belangrijk! Daarom behandel ik de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alles wat je mij tijdens coachingsgesprekken, bij workshops, telefonisch of via mail toevertrouwt is tussen ons, dus strikt vertrouwelijk en wordt niet met naam of andere persoonlijke gegevens aan anderen doorgegeven.

Om je aanvragen voor informatie, een gratis eerste coachingsgesprek, nieuwsbrieven en inschrijvingen voor workshops zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik een paar gegevens van je nodig: je voor- en achternaam en e-mailadres.
Ik verzamel of gebruik GEEN informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt en/of mij ergens toestemming voor geeft. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je nieuwsbrieven te sturen met mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met me deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:
1. online als je je gegevens via mijn website www.voeljegoedcoaching.nl doorgeeft of via het e-mailadres info@voeljegoedcoaching.nl.
2. offline als je informatie met me deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan me geeft op een event omdat je de nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.
Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op de website worden de gegevens die je met me deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.
Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL

Op mijn website verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN MIJ VERSTREKT
Als je je aanmeldt om de nieuwe inspiratie en informatie via mijn nieuwsbrief te ontvangen, vraagt om informatie, een contactverzoek doet of vraagt om een afspraak te maken voor een eerste gratis gesprek dan vraag ik je om je voornaam, achternaam en e-mailadres. Bij het inschrijven voor een workshop vraag ik je ook om door te geven met welke workshop je mee wilt doen.
Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met me hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.
Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik je een mailtje te sturen met daarin de informatie of je de producten zelf op kunt halen of dat je ze opgestuurd wilt krijgen. In het geval van opsturen vraag ik buiten je voor- en achternaam ook je adres. Je maakt het geld dan zelf over naar het genoemde rekeningnummer. Deze gegevens zullen verder niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan alleen de door jouw genoemde aankoop.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN MIJ WORDEN DOORGEGEVEN
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computer worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht.

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK
• Ik mail je om de informatie, diensten of producten waar je om hebt gevraagd te leveren, zoals de mogelijkheden om een afspraak te maken, het beantwoorden van jouw vraag, het toesturen van de nieuwsbrief, het doorgeven van informatie voor de workshop waarvoor je je hebt opgegeven.
• Ik mail je uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven mijn nieuwsbrief.
• Ik mail je mogelijk om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT AANPASSEN
Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief op de website van Voel je goed coaching, via een handgeschreven inschrijvingslijst of info@voeljegoedcoaching.nl , mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruik voor de mail Roundcube, via https (beveiligd). Voor de nieuwsbrieven gebruik ik het mailprogramma Mailchimp. Dat betekent dat Mailchimp jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de unsubscribe link onderaan elke nieuwsbrief.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je hebt gegeven weer in te trekken. Stuur dan een e-mail naar info@voeljegoedcoaching.nl.

Bij klachten kan je je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT BIJVOORBEELD OP SOCIAL MEDIA
Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn echter plekken waar ik op geen enkele wijze invloed heb op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. Ik ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WEBSITE STORINGEN
In het unieke geval van website storingen/ingewikkelde aanpassingen kan het voorkomen dat mijn provider (Wned) of website designer (via Ria Kaashoek BV) een heel enkele keer iets oplossen en daarbij net op dat moment jouw naam en e-mailadres zien bij een inschrijving van een door jouw ingevuld e-mail-formulier. Ook zij hebben hier echter een beroepsgeheim in en deze gegevens worden dus niet door gegeven aan anderen.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT
Eventuele wijzigingen van mijn website kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement soms nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@voeljegoedcoaching.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je e-mail.

Yvonne Balvert
Voel je goed coaching
Boveneindselaan 80
2924 BA Krimpen a/d IJssel