Bewonder (jezelf)!

Waarschijnlijk herken je dit: mensen hebben commentaar op elkaar. Uiten kritiek. Klagen over elkaar. Begrijpen niet wat de ander beweegt en denken dan dat iets raar, of “niet normaal” zou zijn. We vormen snel  een oordeel  en stellen dat vaak niet meer bij. Weinig kansen worden gegeven, zoveel mogelijkheden worden gemist. We zijn elkaar zo tot last.

Hoe zou het zijn als we het goede in elkaar zien? Elkaar bewonderen om wat innerlijk mooi aan ons is, om waar we goed in zijn? Commentaar veranderen in complimenten. Proberen te begrijpen wat en hoe iemand denkt en zich voelt. Een andere denk- of handelwijze als een extra mogelijkheid te beschouwen. Anderen niet te veroordelen, maar te waarderen. En daarmee kansen te geven, mogelijkheden te zien en deze te scheppen. We worden zo elkaars steun.

Waarschijnlijk herken je dit: je hebt commentaar op jezelf. Je hoort je innerlijke kritiek op jou. Je klaagt in gedachten over jezelf. Je begrijpt niet wat jou beweegt en denkt dan dat jouw denk- of handelwijze raar of “niet normaal” zou zijn. Je hebt een oordeel over jezelf, je hebt moeite om dat oordeel bij te stellen. Weinig kansen geef je aan jou en zoveel mogelijkheden mis je. Je bent jezelf zo tot last.

Hoe zou het zijn als je het goede in jou ziet? Je jezelf bewondert om wat innerlijk mooi aan jou is, om waar je goed in bent? Je jouw zelfcommentaar verandert in complimenten. Als je probeert te begrijpen wat je denkt en voelt. Als je zo erkent wat er in je leeft. Je niet over jezelf oordeelt, maar jezelf waardeert. En zo al je kansen benut en alle mogelijkheden, die nu al in je liggen, gaat zien en beleven. Je geeft jezelf zo de steun die je verdient.

Ik bewonder je! Bewonder de ander en jezelf!